TIN TỨC

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 30 NĂM TRƯỞNG THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN. (31/10)

      Khoa Lý luận chính trị tiền thân là khoa Mác – Lê nin chính thức được thành lập tháng 9 năm 1984 trên cơ sở hợp nhất bốn bộ môn: Kinh tế chính trị; Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam. Tuy nhiên xét về truyền thống, các môn học này đã ra đời ngay từ khi Trường Đại học kinh tế quốc dân được thành lập và không ngừng lớn mạnh cùng với sự phát triển của trường ĐHKTQD.

       Tổng số cán bộ, giảng viên, viên chức hiện nay của Khoa là 33 người, trong đó có 3 PGS.TS, 11 Tiến sĩ, 17 Thạc sĩ và 2 cử nhân  làm nhiệm vụ trợ lý, văn thư, được tổ chức thành 3 Bộ môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin ; Đường lối cách mạng của ĐCSVN ; Tư tưởng Hồ Chí Minh.

       Tất cả giảng viên của Khoa đều có trình độ từ thạc sĩ trở lên. Các giảng viên đều tâm huyết với nghề, có trình độ chuyên môn tốt, đảm bào hoàn thành các công việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học; có quan điểm chính trị đúng đắn,vững vàng; trung thành với Tổ quốc với chế độ XHCN; có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức phấn đấu vươn lên về mọi mặt.

        Hội đồng Khoa được thành lập với 15 thành viên.

        Đảng bộ khoa Lý luận chính trị là Đảng bộ bộ phận duy nhất của Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế quốc dân với ba Chi bộ trực thuộc là: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê nin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Hiện nay Khoa đảm nhiệm giảng dạy 11 môn học cho các hệ đào của Trường từ  chính quy đến sau đại học. Bình quân trong giai đoạn hiện tại mỗi năm Khoa đã thực hiện khoảng 15.000 giờ giảng cho các hệ đào tạo.  Khoa còn tích cực tham gia dạy chính trị đầu khóa, cuối khóa cho sinh viên của Trường;  tham gia giảng dạy Lý luận chính trị cho các lớp tìm hiểu về Đảng, các lớp bồi dưỡng Đảng viên mới do Đảng ủy Trường tổ chức. Trong 30 năm qua Khoa đã đào tạo được khoảng 500 Thạc sĩ và 39 Tiến sĩ. 

            Theo quy định hiện hành, hệ thống giáo trình môn học của Khoa đều do Ban Khoa giáo Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn. Vì vậy trong điều kiện cho phép, Khoa đã tổ chức biên soạn được một hệ thống học liệu phục vụ tốt cho việc giảng dạy, học tập các môn học này phù hợp với yêu cầu của một trường Đại học chuyên đào tạo về kinh tế và quản trị kinh doanh.  Hệ thống đó bao gồm: các tài liệu Hướng dẫn học tập, nghiên cứu các môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; các tập bài giảng các môn học cho đào tạo sau đại học chuyên ngành KTCT: Kinh tế chính trị Mác- Lê nin phần tư bản chủ nghĩa ; Kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; Tư tưởng kinh tế phương Đông và Việt Nam; Tư tưởng Kinh tế Hồ Chí Minh; Kinh tế chính trị học về CNTB hiện đại;  các chuyên đề Triết học cho đào tạo sau đại học; Giáo trình Lịch sử học các học thuyết kinh tế. Ngoài ra Khoa còn có một số nhà giáo được Bộ Giáo dục và Đào tạo mời viết Giáo trình các môn khoa học Mác - Lê nin trước đây và các môn Lý luận chính trị theo chương trình mới hiện nay cũng như tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng giảng viên Mác- Lê nin do Bộ tổ chức.

     Nghiên cứu khoa học là một mặt quan trọng trong hoạt động của Khoa. Trong 30 năm qua, nhiều thành viên của Khoa đã tham gia vào các đề tài nghiên cứu từ cấp cơ sở đến cấp Nhà nước. Một số là chủ nhiệm đề tài cấp bộ và cơ sở. Hàng chục sách tham khảo, chuyên khảo do các giảng viên của Khoa làm chủ biên được xuất bản; hàng trăm bài báo và các bài tham luận của các giảng viên trong Khoa được công bố trên các tạp chí và các cuộc hội thảo khoa học trong và ngoài nước .

     Đặc biệt Khoa đã hoàn thành các đề án nghiên cứu lớn do Bộ giáo dục và đào tạo giao:“ Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập đối với các môn học Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong các trường Đại học và cao đẳng thuộc khối ngành Kinh tế và quản trị kinh doanh” với 7 đề tài nhánh; Đề án “ Xây dựng hệ thống tư liệu phim, ảnh phục vụ giảng dạy các môn học Mác- Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh” với 12 đề tài nhánh.

       Các hội thảo khoa học do Khoa tổ chức đều đạt kết quả tốt. Đáng chú  là các cuộc Hội thảo gần đây như “ Đóng góp ý kiến cho nội dung giáo trình các môn học Lý luận chính trị ” (2010); Hội thảo “ Quán triệt quan điểm của Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt nam trong giảng dạy các học của khoa Lý luận chính” (2011) và Hội thảo “ Các lý thuyết kinh tế thế giới và khả năng ứng dụng vào Việt Nam”  (2013)…

       Ngoài những nỗ lực vượt bậc để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, các giảng viên, viên chức trong Khoa còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, văn hóa, văn nghệ.

       Với những thành tích đạt được trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ; các hoạt động vì cộng đồng, tập thể Khoa và các cán bộ, giảng viên, viên chức của Khoa đã được tặng nhiều danh hiệu cao quý: 01 Huân chương Lao động hạng nhì và 01 Huân chương Lao động hạng ba cho tập thể; 01 Huân chương Lao động hạng ba cho cá nhân; nhiều Bằng khen của Thủ tướng chính phủ cho tập thể và cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo cho các cá nhân và tập thể nhân dịp 25 năm thành lập Khoa; giấy khen của Hiệu trưởng Đại học KTQD cho Khoa, các Bộ môn và các thầy, cô giáo. Tỷ lệ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến của Khoa luôn luôn cao, bình quân trong những năm qua là hơn 99%; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở luôn vượt chỉ tiêu cho phép của Nhà trường; một số cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ.  Trong 30 năm qua, Khoa đã có 5 giảng viên được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý : Nhà giáo ưu tú.

       Có được những thành quả đáng tự hào trên là nhờ Khoa luôn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời của Đảng ủy và Ban giám hiệu Trường Đại học KTQD; sự ủng hộ, giúp sức của các đơn vị và cá nhân trong và ngoài trường cũng như sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của các thế hệ cán bộ, giảng viên chức trong Khoa. Kỷ niệm 30 năm thành lập khoa Lý luận chính trị, tập thể Khoa xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả sự ủng hộ giúp đỡ đó.

       Nhìn lại chặng đường ba mươi năm đã qua, tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức của Khoa rất đỗi tự hào về những thành quả đã giành được trong quá trình xây dựng và phát triển  của mình. Đó là cơ sở, tiền đề hết sức quan trọng để khoa Lý luận chính trị vững tin tiến lên phía trước, đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường cũng như vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH VỀ KHOA

LỊCH TIẾP SINH VIÊN

LỊCH TUẦN