Giới thiệu Khoa lý luận chính trị

Ngày đăng: 28/09/2011 16:33:2

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

1. Giới thiệu chung:

Khoa Lý luận chính trị, tiền thân là khoa Mác-Lênin đượcthành lập vào tháng 9 năm 1984 theo Chỉ thị 25/CT-TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 12 tháng 10 năm 1983 về cải cách giáo dục chính trị trong các trường đại học và cao đẳng. Ngày 10 tháng 4 năm 2008, theo quyết định 652 QĐ-TCCB của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế quốc dân, khoa Mác – Lênin chính thức đổi tên thành khoa Lý luận chính trị.

Địa chỉ: Phòng 308, Tầng 3, Nhà A10, Đại học Kinh tế quốc dân.
Số điện thoại: 04.36.280.280 Máy lẻ 5156
Email: khoallct@neu.edu.vn
2. Cơ cấu tổ chức : 3 bộ môn
2.1. Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin
Đảm nhận giảng dạy các môn học:
Cho hệ Đại học:
- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê Nin
- Lịch sử các học thuyết kinh tế
- Phương pháp nghiên cứu khoa học
Cho hệ sau đại học:
- Triết học
- Các môn chuyên ngành cho cao học và NCS chuyên ngành Kinh tế chính trị, bao gồm :
1. Học thuyết Mác – Lê Nin về Kinh tế chính trị của CNTB
2. Kinh tế chính trị trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam
3. Các tư tưởng kinh tế Phương Đông và Việt Nam.
4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Kinh tế và quản lý kinh tế.
5. Kinh tế chính trị học của CNTB hiện đại.
6. Hướng dẫn viết luận văn thạc sỹ và luận án tiến sỹ cho học viên cao học và NCS chuyên ngành Kinh tế chính trị.
2.2. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đảm nhận giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh
2.3. Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảm nhận giảng dạy môn học Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.
3. Đội ngũ lãnh đạo :
- Trưởng khoa : TS Nguyễn Hữu Công. ĐTDĐ : 0982192458
- Phó trưởng khoa : TS. Nguyễn Thị Thanh Hiếu. ĐTDĐ : 0948109779
- Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin
+ Trưởng Bộ môn : PGS.TS Trần Việt Tiến. ĐTDĐ : 0902234648
+ Phó trưởng bộ môn : TS. Lê Thị Hồng. ĐTDĐ : 0913059808
                                    TS. Nguyễn Thị Hào. ĐTDĐ : 0912325335
- Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Hồng Sơn. ĐTDĐ : 0912212302
+ Phó trưởng bộ môn: Ths. Nguyễn Thị Bích Thuỷ B. ĐTDĐ : 0915176626
- Bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam :
+ Trưởng bộ môn : TS. Nguyễn Thị Hoàn.  ĐTDĐ : 0983389810
+ Phó trưởng bộ môn : TS.Trần Thị Thu Hoài . ĐTDĐ : 0903230177
4. Văn phòng khoa:
- Trợ lý:  CN. Vũ Thị Phương Vân
- Văn thư:  CN.Nguyễn Diệu Linh
5. Các chuyên ngành, hệ đào tạo:
- Các chuyên ngành đào tạo Kinh tế chính trị. Hệ sau đại học
Mục tiêu đào tạo : đào tạo cán bộ nghiên cứu kinh tế, giảng viên Kinh tế chính trị hoặc giảng các môn Lý luận chính trị, các cán bộ quản lý kinh tế và quản trị doanh nghiêp thuộc các thành phần kinh tế.
Chương trình đào tạo : theo khung chương trình đào tạo Tiến sỹ và Thạc sỹ kinh tế của ĐHKTQD, các môn chuyên ngành Kinh tế chính trị và cuối cùng là viết luận án, luận văn tốt nghiệp.
6. Năng lực đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý
Tổng số c
án bộ, giảng viên trong khoa: 33
Trong đó
+ Phó giáo sư: 3
+ Tiến sỹ: 15
+ Thạc sỹ: 13
+ Cử nhân: 2

7. Kết quả đào tạo: Nhìn chung các Tiến sỹ và Thạc sỹ chuyên ngành kinh tế chính trị sau khi tốt nghiệp về công tác tại các cơ quan thực tiễn đều phát huy được năng lực, sở trường của mình. Nhiều người sau tốt nghiệp đã có đủ năng lực chuyên môn và phẩm chất chính trị để đảm đương các trọng trách trong các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp.
Trong 5 năm trở lại đây, ước tính có khoảng trên 200 tiến sỹ và thạc sỹ tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế chính trị.
8. Hoạt động NCKH.
- Nhiều giảng viên trong khoa đã từng tham gia vào các đề tài cấp Nhà nước, chủ trì đềtài cấp bộ, cấp cơ sở. Nhìn chung các đề tài nghiệm thu đều đạt kết quả tốt.
- Các giảng viên trong khoa còn tích cực viết bài tham gia vào các hội thảo khoa học các cấp và viết bài đăng trên các tạp chí chuyên ngành.
9. Các giáo trình chính đã xuất bản.
Nhiều giáo trình do các bộ môn trong khoa biên soạn đã được giảng dạy trong phạm vi nhà trường và trở thành tài liệu tham khảo tin cậy cho các trường bạn. VD : Giáo trình Triết học Mác – Lê Nin, Kinh tế chính trị Mác – Lê Nin, Lịch sử các học thuyết kinh tế … được sử dụng giảng dạy cho cả hệ đại học và sau đại học.
10. Một số hình ảnh hoạt động của đơn vị.

 

 


GS.TS Nguyễn Văn Nam – Hiệu trưởng phát biểu đánh giá cao những đóng góp tích cực của cán bộ, giảng viên khoa Lý luận chính trị nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa (7 – 11 – 2009)

Khoa Lý luận chính trị vui mừng đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhân kỷ niệm
25 năm thành lập khoa

và giấy khen của Hiệu trưởng đối với các giảng viên đã có thành tích
đóng góp vào sự nghiệp giáo dục Lý luận chính trị Nhà trường

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập
khoa Lý luận chính trị