KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ THÔNG BÁO

Ngày đăng: 16/01/2017 13:16:26

LỊCH HỌC LẠI CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

1. MÔN HỌC: PHƯƠNG PHẤP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

                         GIÁO VIÊN GIẢNG: CÔ LÊ THỊ HỒNG

                         THỜI GIAN: BẮT ĐẦU TỪ 2H CHIỀU THỨ 3 NGÀY 17/1/2017

                          ĐIỆN THOẠI: 0913059808

2. MÔN HỌC: NGUYÊN LÝ CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN 1

                          GIÁO VIÊN GIẢNG: CÔ NGHIÊM CHÂU GIANG

                           THỜI GIAN: BẮT ĐẦU

                           ĐIỆN THOẠI: 0911133533

3. MÔN HỌC: NGUYÊN LÝ CHỦ NGHĨA MÂC LÊ NIN 2

                            GIÁO VIÊN GIẢNG: THẦY NGUYỄN VĂN HẬU

                            THỜI GIAN: BẮT ĐẦU TỪ 9H SÁNG THỨ 7 NGÀY 14/1/2017

                             ĐIỆN THOẠI: 0967865556